Site toevoegen

Door op "Link toevoegen" in het menu bovenaan op deze website te klikken, komt er een formulier in beeld waarmee u uw site kunt toevoegen. Het formulier geeft u de mogelijkheid om uw site toe te voegen aan het overzicht van verschillende startpagina websites. U kunt aangeven met welke zoekwoorden u wilt worden geplaatst door de zoekwoorden op te nemen binnen de link titel.

U kunt uw site meerdere keren toevoegen binnen het startpagina overzicht. Per link kunt u aangeven op welke website en dochterpagina u de link wilt plaatsen. Het is verder mogelijk om per link te kiezen binnen welke specifieke rubriek de link moet worden opgenomen. Standaard zal iedere link die u aanmeldt direct geplaatst worden, maar het is ook mogelijk om per link een latere plaatsingsdatum te kiezen.

Het zal bij iedere link die wordt aangemeld standaard gaan om een dofollow link. Dat betekent dat de zoekmachines de link dienen te volgen. Als u dat wilt kunt u ervoor kiezen om een nofollow link te plaatsen, wat betekent dat de link niet door zoekmachines gevolgd moet worden.

Na de betaling zult u per e-mail de factuur van uw bestelling ontvangen. Een overzicht van uw facturen kunt u ook zien binnen uw account.

Heeft u nog geen account op de website dan zal deze direct na het aanmelden van de nieuwe links worden aangemaakt. Met uw account is het mogelijk om de geplaatste links te zien in een overzicht. Ook kunt u geplaatste links aanpassen en kunt u op een gemakkelijke manier extra links aanmelden met uw account.